Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów  programu pod nazwą: „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2018 - 2022 w gminie Wasilków”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów  programu pod nazwą: „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2018 - 2022 w gminie Wasilków”

Dodana: 22 czerwiec 2018 11:56

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2018 14:16

Lista stron