Burmistrz Wasilkowa ogłasza konkurs ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie

Konkurs ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie

do dnia 15.07.2022 r. do godz. 9:00.

 

Dodana: 9 czerwiec 2022 07:59

Zmodyfikowana: 9 czerwiec 2022 08:04

Lista stron