Burmistrz Wasilkowa ogłasza konkurs ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie

Burmistrz Wasilkowa ogłasza konkurs ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie

Burmistrz Wasilkowa ogłasza konkurs ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie.

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie

do dnia 15.07.2021 r. do godz.9:00.

Dodana: 10 czerwiec 2021 10:09

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2021 10:09

Lista stron