Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dostawcę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na 2020 r. w gminie Wasilków

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dostawcę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na 2020 r. w gminie Wasilków

W wymaganym miejscu i terminie do konkursu przystąpił jeden podmiot i wpłynęła jedna oferta.

W wyniku analizy ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na 2020 r. w gminie Wasilków wybrano:

L.J. STANKIEWICZ Sp.J. ul. Ogrodowa 19, 15-027 Białystok

APTEKA POD LWEM”

Oferta cenowa , „cena brutto w zł za 1 szczepionkę”- 33,00 zł.

Termin dostawy szczepionek – 48 godzin

Termin płatności za szczepionki – 30 dni

Uzasadnienie

Zgodnie z kryterium oceny ofert, za najkorzystniejszą została uznana oferta ważna, z najniższą ceną jednostkową brutto.

W tym przypadku odnosi się to do oferty

L.J. STANKIEWICZ Sp.J. ul. Ogrodowa 19, 15-027 Białystok

APTEKA POD LWEM”

Dodana: 17 lipiec 2020 08:21

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2020 08:21

Lista stron