Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023-2025 w gminie Wasilków"

"Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023-2025 w gminie Wasilków"

W wymaganym terminie i miejscu oferty złożyły trzy podmioty:

  1. Przychodnia BETESDA Monika Krysiuk-Wnuczko, Krzysztof Wnuczko, Białostocka 104 lok. U1, 16-010 Wasilków,
  2. WA-MED A. Jasińska-Wojtulewicz i K. Łazarska, Kryńska 32, 16-010 Wasilków,
  3. EUROMED Agata Tarasiewicz, Przychodnia Lekarska w Wasilkowie, Nadrzeczna 22, 16-010 Wasilków.

 W wyniku analizy ofert na wybór realizatora/realizatorów programu pod nazwą: „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023- 2025 w gminie Wasilków”wybrano wszystkie trzy oferty.

Uzasadnienie

Komisja oceniła pozytywnie trzy złożone oferty. Wymienione wyżej podmioty lecznicze zapewniają realizację „Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023 - 2025 w gminie Wasilków”.

Współpraca zostanie podjęta ze wszystkimi trzema oferentami celem objęcia programem jak największej liczby osób z terenu Gminy Wasilków.

Dodana: 29 czerwiec 2023 13:21

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2023 13:28

Lista stron