Konkurs ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie

Konkurs ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie

do dnia 13.07.2020 r. do godz.9:00.

Dodana: 29 maj 2020 11:33

Zmodyfikowana: 29 maj 2020 11:33