Ogłoszenie wyników konkursu na dostawę szczepień PCV 13

Wasilków 22 maja 2017 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dostawę szczepionek PCV 13 przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w latach 2014-2015 zameldowanych na terenie Gminy Wasilków


W wymaganym miejscu i terminie do konkursu przystąpił jeden podmiot i wpłynęła jedna oferta.
W wyniku analizy oferty na dostawcę szczepionek PCV 13 przeciwko pneumokokom wybrano :
Apteka CEFARM Białystok S.A., ul. Kleeberga 34, 15-691 Białystok; APTEKA CEF@RM 36,6, ul. Grodzieńska 1A, 16-010 Wasilków z ofertą 240,98 zł brutto za 1 szczepionkę - pkt. 24,10.
Uzasadnienie
Po analizie oferty, stwierdzono, że została ona złożona w miejscu i terminie wymaganym w ogłoszeniu oraz spełnia wymogi formalne.

Z up. Burmistrza
Zbigniew Tochwin
SEKRETARZ GMINY

Dodana: 22 maj 2017 14:23

Zmodyfikowana: 22 maj 2017 14:23

Lista stron