Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na 2018 r.  w gminie Wasilków

W wymaganym miejscu i terminie do konkursu przystąpiły trzy podmioty i wpłynęły trzy oferty. W wyniku analizy ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na 2018 r.  w gminie Wasilków wybrano: 3.CEFARM Białystok S.A., ul. Kleeberga 34, 15-691 Białystok Apteka CEF@RM 36,6 ul. Grodzieńska 1 A, 16-010 Wasilków Oferta cenowa , „cena brutto w zł. za 1 szczepionkę”- 32,40zł. Termin dostawy szczepionek – dwa dni Termin płatności za szczepionki – czternaście dni

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dostawę szczepionek czterowalentnych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na 2018 r. w gminie Wasilków

Dodana: 2 sierpień 2018 10:02

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2018 10:02

Lista stron