Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 14.00

O G Ł O S Z E N I E

 

               Informuję, iż w dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

,

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Kontrola realizacji budżetu za rok 2017.
  2. Sprawy różne.

 

 


Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

                                                                                                                                                                         Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                            Rafał Czaplejewicz

Dodana: 21 maj 2018 15:30

Zmodyfikowana: 21 maj 2018 15:30