Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 25 września 2018 roku o godz. 15.00

G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 25 września 2018 roku o godz. 15.30

Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Propozycje inwestycyjne do projektu budżetu gminy na 2019 rok.
  2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. w zakresie działalności Komisji.
  3. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

Przewodniczący Komisji

 Janusz Kozłowski

Dodana: 18 wrzesień 2018 14:56

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2018 14:56