Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 28 maja 2018 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 28 maja 2018 roku o godzinie 16.00Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy różne.

 

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 21 maj 2018 15:24

Zmodyfikowana: 21 maj 2018 15:24