Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 28 sierpnia 2018 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 28 sierpnia 2018 roku o godz. 15.30

Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

Przewodniczący Komisji

 Janusz Kozłowski

Dodana: 22 sierpień 2018 08:36

Zmodyfikowana: 27 sierpień 2018 14:50