Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 24 września 2018 roku o godzinie 16.00

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, iż w dniu 24 września 2018 roku o godzinie 16.00Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 1. Informacja o wynikach naboru do szkół prowadzonych przez gminę i przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Informacja o wdrażaniu reformy systemu oświaty.
 3. Informacja o organizacji żywienia uczniów w szkołach
  i przedszkolu oraz informacja o organizacji dożywiania uczniów wymagających wsparcia.
 4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  w zakresie działalności Komisji.
 5. Propozycje do projektu budżetu na 2019 rok.
 6. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Sprawy różne.

 

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                             Mirosława Jadwiga Bezdziel

Dodana: 18 wrzesień 2018 14:52

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2018 14:52