Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 28 maja 2018 roku o godz. 15.30

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 28 maja 2018 roku o godz. 15.30

Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

Przewodniczący Komisji

 Janusz Kozłowski

Dodana: 21 maj 2018 15:20

Zmodyfikowana: 21 maj 2018 15:20