Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 26 czerwca 2018 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 26 czerwca 2018 roku o godz. 15.30

Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Tematy posiedzenia:

  1. Informacja o stanie dróg i ulic w gminie.
  2. Analiza realizacji strategii gminy Wasilków na lata 2012-2020 w zakresie spraw dotyczących właściwości
  3. Informacja o stanie realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2018 rok.
  4. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  5. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

Przewodniczący Komisji

 Janusz Kozłowski

Dodana: 18 czerwiec 2018 16:20

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2018 16:20