Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień dot. treści SIWZ w postępowaniu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank (5)

Wasilków, 28.06.2018 r.

BGGN.271.07.2018.SB

 

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień dot. treści SIWZ w postępowaniu pn.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

 

                            Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) poniżej udzielam dodatkowego wyjaśnienia dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank.

 

Problem 1:

„Czy w związku z tym, iż okres obowiązywania transakcji zgodnie z SIWZ stanowi do 30.12.2030, a spłata odsetek planowana jest do ostatniego dnia każdego miesiąca, czyli spłata odsetek za ostatni okres nastąpi do 30.12.2030 r.?”

Odpowiedź na problem 1:

Z uwagi na to, że odsetki od kredytu muszą być spłacone w okresie obowiązywania transakcji, zapis pkt 5 „Formularza klienta” stanowiącego załącznik do wyjaśnień z 15.06.2018 r. nie dotyczy ostatniego okresu spłaty. Spłata odsetek za ostatni okres nastąpi do 30.12.2030 r.

 

                            Powyższe wyjaśnienia ukazują się nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. W związku z tym nie zachodzi potrzeba zmiany tego terminu.

 

                            Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Dodana: 28 czerwiec 2018 13:21

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2018 13:21

Lista stron