Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień dot. treści SIWZ w postępowaniu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank (3)

Wasilków, 15.06.2018 r.

BGGN.271.07.2018.SB

 

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień dot. treści SIWZ w postępowaniu pn.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

 

                            Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udzielam wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank.

w formie tabelarycznej będącej załącznikiem do przedmiotowego ogłoszenia.

 

                            W związku z powyższymi wyjaśnieniami nie zachodzi potrzeba zmiany terminu składania ofert ze względu na to, że termin ten jest wystarczająco odległy.

 

                            Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

Załącznik:

„Formularz klienta” – 1 egz.

Dodana: 15 czerwiec 2018 14:48

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2018 14:48

Lista stron