Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2/2019 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Dodana: 26 luty 2020 14:07

Zmodyfikowana: 26 luty 2020 14:07