Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

Wasilków, 04.07.2018 r.

BGGN.271.07.2018.SB

 

 

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

 

 

 

                                   Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przez bank

udzielam poniżej następujących informacji:

 

  1. I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 2 639 219 zł.

 

  1. II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

 

1)        Wykonawca:            Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

                                              II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku

                        adres:          15-111 Białystok, Al. 1000-lecia P.P. nr 6

                        cena:          400 664,62 zł,

                        termin wykonania zamówienia:   zgodny z SIWZ,

                        długość gwarancji:                         nie dotyczy,

                        warunki płatności:                           wynikające z SIWZ;

 

2)        Wykonawca:            Bank Gospodarstwa Krajowego

                                              Region Podlaski

                        adres:          15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A,

                        cena:          382 029,06 zł,

                        termin wykonania zamówienia:   zgodny z SIWZ,

                        długość gwarancji:                         nie dotyczy,

                        warunki płatności:                           wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 5 lipiec 2018 14:42

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2018 14:42

Lista stron