Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wasilkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok

Dodana: 19 listopad 2020 12:18

Zmodyfikowana: 19 listopad 2020 12:18

Lista stron