Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez gminę Wasilków kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Dodana: 22 grudzień 2022 09:42

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2022 09:44