UCHWAŁA Nr RIO.II-00313-36/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. SO RIO w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez gminę Wasilków kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Dodana: 9 listopad 2023 15:43

Zmodyfikowana: 9 listopad 2023 15:46