Opinia RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wasilkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Dodana: 28 kwiecień 2023 11:14

Zmodyfikowana: 28 kwiecień 2023 11:14