UCHWAŁA Nr RIO.II-00313-43/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez gminę Wasilków kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dodana: 1 grudzień 2023 13:52

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2023 13:53