UCHWAŁA Nr RIO.II-00310-89/2023 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Wasilków na 2024 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

Dodana: 11 styczeń 2024 09:42

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2024 09:42