Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez gminę Wasilków kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Dodana: 24 listopad 2020 15:44

Zmodyfikowana: 24 listopad 2020 15:44

Lista stron