Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach II etap

14.08.2018 r.:

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku  oraz pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ffce63e5-769c-4a2f-839d-058598f75b8a

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się w załącznikach poniżej, jako pliki do pobrania.

16.08.2018 r.:

Ze względu na błędy w edycji zamieniono pliki załączników do SIWZ, przy czym treść załączników pozostaje bez zmian:
- załącznik 1 - istotne postanowienia umowy,
- załącznik 2 - druk oferty w formacie pdf oraz dodaje się w formacie docx,
- załączniki 3 - 5 -druki w formacie pdf oraz dodaje się w formacie docx.

W dokumentacji technicznej zamienia się plik przedmiaru z błędną uwagą na plik przedmiaru z właściwą uwagą. Treść dokumentacji i przedmiaru - poza uwagą -pozostaje niezmieniona.
W związku z tym plik "dokumentacja techniczna.zip" zamienia się na plik "dokumentacja techniczna (przedmiar uwaga2).zip".

04.10.2018 r.:

Ogłoszenie o wyborze oferty znajduje się w załączniku poniżej, jako s08 wybor.pdf.

19.11.2018 r.:

Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: udzielenie zamowienia.pdf.

Dodana: 14 sierpień 2018 15:58

Zmodyfikowana: 19 listopad 2018 12:14