Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka

   Wasilków, dnia 22.09.2017 r.

 

 

 Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

informatyka

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty i zostanie ogłoszony ponownie.

 

                                                             

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                   Mirosław Bielawski

 

 

Dodana: 22 wrzesień 2017 15:40

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2017 15:40