Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy

               Wasilków, dnia 28.12.2017 r.

 

 

 Burmistrz Wasilkowa

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Jolanta Skowrońska, zam. Wasilków.    

 

 UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę złożyły cztery kandydatki.

Wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze nie spełniły dwie oferty.
Na rozmowę kwalifikacyjną, stawiły się dwie kandydatki.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Jolanta Skowrońska posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

  

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                    Mirosław Bielawski

 

Dodana: 3 styczeń 2018 15:25

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2018 15:25