Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców

                           Wasilków, dnia 07.09.2017 r.

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Ewa Dudkiewicz, zam. Wasilków.    

 

 

                                                           UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i obsługi mieszkańców, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę pracy złożyło dwudziestu jeden kandydatów.

Wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze nie spełniło siedem ofert. Na rozmowę kwalifikacyjną, stawiło się trzynastu kandydatów. Jeden kandydat nie stawił się na rozmowę.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Ewa Dudkiewcz posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

                                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                   Mirosław Bielawski

 

 

Dodana: 7 wrzesień 2017 11:17

Zmodyfikowana: 7 wrzesień 2017 11:17