Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka

                           Wasilków, dnia 23.10.2017 r.

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

informatyk

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniony Pan Piotr Frach, zam. Białystok.    

 

                                                            UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze – informatyka, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę złożyło pięciu kandydatów.

Wszystkie złożone oferty spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną, stawiło się pięciu kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pan Piotr Frach posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

 

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                   Mirosław Bielawski

 

                       

 

Dodana: 24 październik 2017 14:10

Zmodyfikowana: 24 październik 2017 14:10