Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka

   Wasilków, dnia 07.05.2019 r.

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze – informatyka  

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniony Pan Marian Żukowski, zam. Wasilków.    

 

UZASADNIENIE

        W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze – informatyka, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, złożono cztery oferty.

 

         Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono czterech kandydatów.

 

       W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pan Marian Żukowski  posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

                         

                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                     Adrian Łuckiewicz

 

Dodana: 7 maj 2019 15:30

Zmodyfikowana: 7 maj 2019 15:30