Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczeń rodzinnych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczeń rodzinnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie
została wybrana Pani Julita Sadowska zam. Ogrodniczki.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie, kandydaturę do pracy na w/w stanowisku zgłosiło 7 osób.

Spośród złożonych ofert 5 osób spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną stawiło się 4 kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego naboru została wyłoniona kandydatura Pani Julity Sadowskiej spełniająca wymogi określone w warunkach naboru.           W czasie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Sadowska wykazała się największą wiedzą i predyspozycjami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych.

 

 

Irena Godlewska

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dodana: 12 maj 2017 09:18

Zmodyfikowana: 12 maj 2017 09:18