Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy na rozwój zasobów ludzkich

                                      Wasilków, dnia 13.06.2017 r.

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. pozyskiwania funduszy na rozwój zasobów ludzkich

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

    Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, nie wyłoniono żadnego kandydata.  

 

                                                           UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy na rozwój zasobów ludzkich umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę pracy złożył jeden kandydat.

Złożona oferta spełniła wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną stawił jeden kandydat.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że kandydat nie spełnia oczekiwań Pracodawcy gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

                                              

  

                                                                                              Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                Mirosław Bielawski

                                  

Dodana: 14 czerwiec 2017 15:59

Zmodyfikowana: 14 czerwiec 2017 15:59