Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy i zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu

                                                                                                                                                                                      Wasilków, dnia …..10.2016 r.

 

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. promocji gminy i zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu
W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniony Pan Sebastian Ptaszyński, zam. Wasilków.    

 

UZASADNIENIE

 

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy i zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę pracy złożyło pięcioro kandydatów.

Wszystkie złożone oferty spełniły wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną stawiło się czworo kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pan Sebastian Ptaszyński posiada najbardziej odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracy.

 

 

  

                                                                                              Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                Mirosław Bielawski

 

 

Dodana: 3 listopad 2016 14:51

Zmodyfikowana: 3 listopad 2016 15:00