Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady miejskiej

   Wasilków, dnia 29.06.2017 r.

 

 

Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady miejskiej

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

 

            Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Anna Denkiewicz, zam. Białystok.    

 

  UZASADNIENIE

 

                              W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady miejskiej, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę pracy złożyło dwóch kandydatów.

Jedna ze złożonych ofert nie spełniła wymagań formalnych wymienionych w ogłoszeniu o naborze. Na rozmowę kwalifikacyjną stawiła się jedna kandydatka.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że Pani Anna Dekniewicz  posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków powierzonych na stanowisku pracy.

 

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                   Mirosław Bielawski

Dodana: 30 czerwiec 2017 15:21

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2017 15:21