Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- części obszaru miasta Wasilkowa rejonu ulic Nadawki i Białostockeij, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XIII/98/11 z dnia 29 września 2011 r.

- części gruntów miasat Wasilkowa (osiedle LeśneII) uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/221/05 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 15 grudnia 2005 r., zmienionego uchwałą Nr XLIII/229/10 z dnia 25 marca 2010 r.

Dodana: 23 grudzień 2015 15:11

Zmodyfikowana: 23 grudzień 2015 15:14

Lista stron