Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku na terenie Gminy Wasilków, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr LV/396/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i uchwały Nr XV/97/15 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt l ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie: 

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 370 zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 600 zł, 

c) powyżej 9 ton – 800 zł, 

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

Dwie osie 

12 

13 

330 

380 

13 

14 

380 

500 

14 

15 

500 

670 

15 

 

670 

1.430 

Trzy osie 

12 

17 

330

380 

17 

19 

380

620 

19 

21 

620

770 

21 

23 

770

1.160 

23 

25 

1.160 

1.800 

25 

 

1.160 

1.800 

Cztery osie i więcej 

12 

25 

760 

800 

25 

27 

800 

1.170 

27 

29 

1.170 

1.850 

29 

31 

1.850 

2.630 

31 

 

1.850 

2.630 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 930 zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.030 zł, 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.130 zł, 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

Dwie osie 

12 

18 

330 

380 

18 

25 

380 

610 

25 

31 

710 

1.090 

31 

 

1.620 

2.040 

Trzy osie i więcej

12 

40 

1.430 

1.960 

40 

 

1.960 

2.670 

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 800 zł, 

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

Jedna oś 

12 

18 

380 

400 

18 

25 

430 

480

25 

 

480 

710

Dwie osie 

12 

28 

380 

400 

28 

33 

730 

990 

33 

38 

990 

1.470 

38 

 

1.320 

1.900 

Trzy osie i więcej 

12 

38 

790 

1.090 

38 

 

1.090 

1.470 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1040 zł,  

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1.470 zł, 

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2010 i nowszych określa się w wysokości: 

a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt l: 

- lit. a) – 320 zł, 

- lit. b) – 550 zł, 

- lit. c) – 750 zł, 

b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt 3: 

- lit. a) – 880 zł, 

- lit. b) – 980 zł, 

- lit. c) – 1.080 zł, 

c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. l pkt 7: 

- lit. a) – 990 zł, 

- lit. b) –1420 zł, 

Dodana: 30 grudzień 2015 14:52

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2015 15:27