Konsultacje do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Burmistrz Wasilkowa informuje, iż od dnia 22 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r odbędą się konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a)      protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Wasilków na którym nastąpi prezentacja projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz będzie możliwość składania wniosków, uwag i opinii; spotkanie odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. o  godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Białostocka 19.

b)      spaceru badawczego z mieszkańcami Miasta Wasilków w granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, który rozpocznie się 16 maja 2017 r. o godzinie 16.00 na skwerze przy Cerkwi. Podczas spaceru nastąpi prezentacja projektu uchwały oraz możliwe będzie składanie wniosków, uwag i opinii dotyczących obszaru.

c)      Poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym” (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia) w przedmiocie konsultacji. Formularze można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul.  Białostocka 7,  16-010 Wasilków lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wasilkow.pl  w dniach od dnia 22 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r.

Więcej informacji i projekt uchwały: www.wasilkow.pl/pl/informator/rewitalizacja.html

Dodana: 21 kwiecień 2017 13:40

Zmodyfikowana: 9 maj 2017 11:28