Poziom odzysku i recyklingu za 2018

2018 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018 r. [%]

TR= 7,22 % *

*- dopuszczalny poziom w 2018 r. wynosi 40%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r. [%]

38,30 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2018 r. wynosi 30 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 r. [%]

50,33 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2018 r. wynosi 50 %

 

 

Dodana: 29 kwiecień 2019 08:36

Zmodyfikowana: 27 marzec 2020 13:08