Modernizacja drogi we wsi Woroszyły

22.08.2018 r.:

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w załączniku poniżej oraz pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a6827623-a6c6-4f53-9795-d85fea524fbb

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się w załącznikach poniżej, jako pliki do pobrania.

04.10.2018 r.:

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. Modernizacja drogi we wsi Woroszyły znajduje się w załączniku poniżej,

jako plik s13 uniewaznienie.pdf.

Dodana: 22 sierpień 2018 10:32

Zmodyfikowana: 4 październik 2018 13:03