Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

Wasilków, 18.04.2017

BGGN.271.03.2017.SB

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia

pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”,

ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i kwoty tej Zamawiający nie zwiększył.

Dodana: 18 kwiecień 2017 13:49

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2017 13:49