Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060

Wasilków, 2016-06-02

BGGN.271.05.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni

oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia

dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni

oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060,

ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i kwoty tej Zamawiający nie zwiększył.

Dodana: 3 czerwiec 2016 14:11

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2016 14:11