Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

Wasilków, 2016-08-09

BGGN.271.08.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3

w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia

dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3

w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną,

ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i kwoty tej Zamawiający nie zwiększył.

Dodana: 10 sierpień 2016 11:54

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2016 11:54