Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

Wasilków, 2016-07-29

BGGN.271.09.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie

wraz z dokumentacją

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia

dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie

wraz z dokumentacją,

ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i kwoty tej Zamawiający nie zwiększył.

Dodana: 1 sierpień 2016 14:31

Zmodyfikowana: 1 sierpień 2016 14:31