Zapytanie ofertowe nr 1/2016 na zakup artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych 

1. Zamawiający:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Kryńska 32 16-010 Wasilków, tel. 85 7185-257, fax. 85 7185-157, e-mail: mops_wasilkow@wp.pl

2. Przedmiot  zamówienia: zakup i dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów do siedziby Zamawiającego wykazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2A do niniejszego zapytania.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Ofertę złożyć należy do dnia 05.02.2016 r. do godz. 15:30.

SPROSTOWANIE

 

Zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie  w dniu 22.01.2016 r. zapytania ofertowego nr 1/2016 na zakup i dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów na 2016 r. informuję, iż w załączonym pliku pn. "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy" zaistniała pomyłka komputerowa w kolumnie - Jednostka miary.

W związku z powyższym w załączeniu przesyłamy poprawiony plik pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy.

Jednocześnie informuję, że powyższa korekta nie ma wpływu na zmianę terminu składania ofert, który upływa z dniem 05.02.2016 r. godz. 15:30.

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wasilkowie

                                                                                                        Irena Godlewska

Dodana: 22 styczeń 2016 14:20

Zmodyfikowana: 3 luty 2016 14:01