Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

Wasilków, 2016-07-20

BGGN.271.09.2016

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie

wraz z dokumentacją

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam wyjaśnienia do SIWZ

dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją.

Poniższe wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

1. Czy do wyceny przyjmować konstrukcję boiska z przedmiaru, czy z projektu?

Odp. 1: Konstrukcję boiska przyjąć z przedmiaru.

Dodana: 21 lipiec 2016 13:51

Zmodyfikowana: 21 lipiec 2016 13:51