W Y K A Z działek do dzierżawy na okres do 3 lat zabudowanych budynkami mieszkalnymi

W Y K A Z

działek do dzierżawy na okres do 3 lat zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną własność osób fizycznych

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

Położenie - ulica

Przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarow.

Forma dzierżawy

Czynsz rocznyw zł.


2708/3

183

BI1B/0001636/2

Wasilków ul. Rynek Kilińskiego

brak planu

bez przetargu

366,-

2748/3

297

BI1B/0001589/7

Wasilków ul. Grodzieńska

brak planu

bez przetargu

594,-

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku z możliwością rozłożenia na raty kwartalne lub miesięczne.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie bip.wasilkow.pl.

Wasilków, dnia 07.04.2016 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel. 85 71 85 233 w.24

Dodana: 13 kwiecień 2016 14:49

Zmodyfikowana: 13 kwiecień 2016 14:49