Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia BGGN.271.01.2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 111394-2015 z dnia 2015-05-13 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wasilków
Przedmiotem zamówienia jest: 1) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w m. Studzianki, gmina Wasilków na długości 840m wraz z wlotem ul. Białostockiej (40m), z rozbiórką i budową sieci teletechnicznej, budową zjazdów i...


Numer ogłoszenia: 143796 - 2016; data zamieszczenia: 09.09.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111394 - 2015 data 13.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, tel. 085 7185400 w. 22, fax. 085 7185700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).

  • W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty: 3911166,51 Oferta z najniższą ceną: 3911166,51 / Oferta z najwyższą ceną: 5741322,23 Waluta: PLN.

  • W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty: 4810734,81 Oferta z najniższą ceną: 4810734,81 / Oferta z najwyższą ceną: 7061826,34 Waluta: PLN.

Dodana: 9 wrzesień 2016 13:10

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2016 13:10