Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”. Zmiana terminu składania ofert na 05/05/2017 r. godz. 11:00, zmiana terminu otwarcia ofert na 05/05/2017 r. godz. 11:15, zmiana terminu, w którym oferta musi zachować ważność na 03/07/2017 r.


Dodana: 21 kwiecień 2017 14:51

Zmodyfikowana: 21 kwiecień 2017 14:51